VälkommenValkommen.html
 Ska vi göra mer?Ska_vi_gora_mer.html
    ReferenserReferenser.html
    Vår filosofiVar_filosofi.html
     Prisershapeimage_6_link_0
    KontaktKontakt.html

                       Textportalen.se, bäckgatan 21, 352 31 Växjö, Tfn 070-5501866, info@textportalen.se

 
 Vill du skriva ut prislistan så gör du det här. ->Priser_files/Prislista%20bilaga%20till%20web.pdf

               PRISER OCH AVTALSVILLKOR.

    

  Vi arbetar med en öppen prissättning och vid alla uppdrag som bygger på  

  timdebitering lämnar vi en offert, +/- 10 %, som är bindande från vår sida. Allt för 

  att du ska känna dig trygg och veta vad just du maximalt kommer att få betala.

 

  I alla priser ingår två korrekturomgångar för justeringar av texten. Vid större 

  korrekturändringar, tillägg eller ändrat underlag, tillkommer avgift enligt timtaxa.   

    

  Betalning sker mot faktura 10 dgr. Vid större uppdrag, mot timdebitering, 

  faktureras 25% vid projektets start och resterande vid slutfört projekt.

  

  Alla priser är exkl moms och materialet levereras i elektronisk form per mail,

  om inget annat överenskommits.

    

  Leveranstid för korta texter är normalt 3-5 arbetsdagar, för längre texter och 

  andra uppdrag enligt överenskommelse.  

 

  Kvalitetsgaranti: För att garantera en jämn och hög kvalitet granskas alla texter 

  av vårt redaktionsråd.

   

  Sektretess: Alla uppdrag hanteras med sekretessavtal, dvs inga personer som 

  inte är direkt sysselsatta i uppdraget har tillgång till någon information. Uppgifterna 

  i vår kunddatabas är låsta till Textportalen.se och lämnas inte vidare, utan 

  godkännande av våra kunder.

   

  Vi förbehåller oss rätten att avvisa uppdrag som strider mot lagstiftning, eller av 

  oss upplevs som oetiska, utan vidare  motivering.