VälkommenValkommen.html
 Ska vi göra mer?Ska_vi_gora_mer.html
    ReferenserTextportalen_version_2/Referenser_2.html
  Min filosofiVar_filosofi.html

         Priser

   KontaktKontakt.html
   Korta texterKorta_texter.html
   Längre texterTextportalen_version_2/Langre_texter_2.html

          Textportalen.se,, Bäckgatan 21, 352 31 Växjö Tfn 070-5501866, info@textportalen.se

 


När dina anställda mår bra, mår ditt företag bra.

Välkommen till företagshälsovården Runstenen. En liten företagshälsovård med stor kompetens och en lite annorlunda profil.

Först och främst ägs vi av våra kunder och har specialiserat oss på att lära känna våra kunders arbetsplatser inifrån. Vilket gör att vi kan erbjuda mycket mer än bara hälsoundersökningar och generella åtgärder. Vi kan stötta dig som arbetsgivare, både med rehabilitering och andra personalfrågor och vid kontakter med myndigheterna. Och vi kan identifiera problemområden och åtgärda dem, innan problemen uppstår!

Genom ett personligt och flexibelt teamwork, där våra anställda inte tilldelats ett snävt ansvarsområde når vi snabba resultat.

Kort sagt är vår filosofi att ligga steget före. Att inte arbeta efter fyrkantiga mallar utan se varje företag som unikt och anpassa vårt arbete efter just detta. Att hjälpa företaget och de anställda och underlätta kontakten med myndigheterna. På så sätt är vi en tillgång hos våra kundföretag och ger både företags- och personalekonomiska vinster.


Annette Jörgensen

VD Företagshälsovården Runstenen med Motorhälsan i Skåne AB